Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Cieszyn
Numer: StPr/20/1344
OBOWIĄZKI:
1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,2)opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,6)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,7)wspieranie aktywności społecznej rodzin,8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskichi umiejętności psychospołecznych,11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,14)realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,15)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,16)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,17)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,18)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;19)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,20)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc jest niezbędna przy wykonywaniu zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507, z późn.zm.),znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz KPA, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy

Miejsce pracy:

Cieszyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Doradca ds. sprzedaży

- kontakt telefoniczny z potencjalnym klientem- tworzenie ofert Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Prawo Jazdy Kat. B Uprawnienia: Kreatywność w szukaniu rozwiązań Uprawnienia: Odporność na stres Uprawnienia:...

Więcej informacji

Firma:MPiPS - PGP

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Krzyżanowice

Data publikacji:Data dodania: wczoraj

Asystent/ka do pozyskiwania spraw

- zadania marketingowe-przedstawicielstwo handlowe, sprzedaż, itp.;- obsługa poczty e-mail, portalu społecznościowego Facebook;- pozyskiwanie spraw z terenu powiatu wodzisławskiegoPraca zdalna.Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy:https://tiny.pl/74jzn...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Wodzisław Śląski

Data publikacji:Data dodania: wczoraj

Specjalista ds. technicznych/referent techniczny

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań produkcyjnych,nadzór nad realizacją zadań , przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zamówień technicznych, przygotowywanie, realizacja dokumentów wysyłkowych, przygotowywanie ofert...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Data publikacji:Data dodania: wczoraj