Mistrz Robót

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Mistrz Robót
Miejsce pracy: Rybnik
Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny za:


Prace związane z wykonywaniem usług remontowych na terenie zakładów przemysłowych w kraju i zagranicą w tym:

 • organizowanie i rozliczanie pracy podległego zespołu,
 • nadzór nad powierzonym majątkiem,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,
 • zapewnienie narzędzi, odzieży roboczej i środków ochrony dla podległego zespołu pracowników.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • min. 3 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej, nowych technologii przemysłowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza techniczna w zakresie eksploatacji i budowy urządzeń energetycznych, przemysłowych,
 • umiejętność weryfikacji i posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Outlook),
 • dyspozycyjność ze względu na delegacyjny charakter pracy,
 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego mile widziana
 • podstawowa wiedza z zakresu nauk chemicznych będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • profesjonalne wdrożenie do pracy na danym stanowisku,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do pracowniczego programu emerytalnego,
 • kartę MultiSport,
 • świadczenia ujęte w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki oraz wyprawka szkolna, Mikołajki dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.