Dyrektor ds. Rozwoju Handlu i Zarządzania Mieniem

Dyrektor ds. Rozwoju Handlu i Zarządzania Mieniem
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i kierowanie pracą podległego personelu.
 • Prowadzenie komunikacji z kontrahentem/klientem.
 • Identyfikację nowych potrzeb innowacyjnych firmy.
 • Inicjowanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju firmy.
 • Monitorowanie działań konkurencji i trendów rynkowych.
 • Monitorowanie i analizowanie sprzedaży.
 • Nadzór nad opracowaniem strategii cenowej dla firmy.
 • Identyfikacje i pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie trwałych relacji biznesowych.
 • Udział w tworzeniu strategii marketingowej firmy.
 • Nadzór i udział w opracowywaniu umów.
 • Współudział w pracach Komisji Przetargowych.
 • Badanie rynku usług związanych z działalnością firmy.
 • Udział w targach / wystawach / konferencjach promujących rozwój firmy.
 • Przygotowanie i realizacja działań promocyjnych.
 • Prezentacje tablic promocyjno-reklamowych.
 • Opracowanie folderów reklamowych.
 • Poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną.
 • Kształtowanie wizerunku CLP-B Sp. z o.o.
 • Koordynowanie prac związanych z administrowaniem oraz utrzymaniem nieruchomości i ich otoczenia, wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych
 • Prowadzenie "Książki Obiektu Budowlanego".

 

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne.
 • Doświadczenie: minimum 3 lata pracy na stanowiskach kierowniczych.
 • Prawo jazdy kategorii B. 

Dodatkowe wymagania:

 • Znajomość i doświadczenie w przeprowadzaniu badań rynkowych oraz analizy danych.
 • Doświadczenie i znajomość zasad efektywnej komunikacji w mediach społecznościowych.
 • Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) w stopniu dobrym. 
 • Znajomość Ustawy „Prawo zamówień publicznych”
 • Doświadczenie w opracowywaniu umów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu wymagań przetargowych, realizowaniu przetargów.
 • Umiejętność budowania relacji i skutecznej komunikacji. 
 • Rzetelność. 
 • Umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania personelem. 
 • Umiejętność organizacji własnej pracy.
 • Znajomość zagadnień systemowych w zakresie wymagań normy PN- EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17043, PN-EN ISO 17034
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata do pracy na danym stanowisku
 • List Motywacyjny kandydata do pracy na danym stanowisku

Firma oferuje:

 • Pracę w wymiarze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW.
 • Miesięczne i dodatkowe premie.
 • Pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dyrektor Działu Handlowego

Aplikuj do nas jeśli : posiadasz powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku pracy; masz wykształcenie wyższe; potrafisz pełni ć role doradcz ą wobec zespołu; jesteś komunikatywn y/a , asertywn y/a ; jesteś dokładny/a w działaniu i...

Więcej informacji

Firma:Rotenso - Grupa Thermosilesia

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Ruda Śląska

Data publikacji:Data dodania: 2024-03-29