Inspektor do Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego

Inspektor do Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój
Zakres obowiązków:
 • Pobieranie próbek węgla kamiennego oraz wykonywanie badań, pomiarów, oznaczeń 
  w Podziemnych Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  – pomiary wykonywane in-situ celem wykonywania typowych i cyklicznych pomiarów, badań w zakresie zagrożeń naturalnych:
  • Pobieranie próbek węgla kamiennego w zakresie oznaczania zawartości metanu pochodzenia naturalnego, oznaczania własności sorpcyjnych węgla, oznaczania parametrów wyrzutowych;
  • Pobieranie próbek pyłu kopalnianego, w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym,
 • Realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych,
  przez systemy zarządzania i regulowanych przepisami prawa,
Umiejętności/Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie chemiczne, techniczne lub ogólne, zawodowe,
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność w trakcie realizacji zadań oraz otwartości do współpracy w zespole,
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • Zaświadczenia o odbytym szkoleniu dla pracowników dołowych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.
Oferujemy:
 • Możliwość pracy w jednostce posiadającej tożsamość osoby prawnej, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
 • Atrakcyjne warunki wynagradzania, 
 • Umowę o pracę
 • Praca w trybie zadaniowym,
 • Praca w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • System szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji. 
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Laborant do Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego

Opis stanowiska Wykonywanie oznaczeń w zakresie próbek gazów, pyłu kopalnianego oraz próbek węgla kamiennego, Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym, Realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych przez systemy...

Więcej informacji

Firma:Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: 2024-04-05