Inspektor ds. BHP

Jesteśmy rodzinną firmą z 30-letnim doświadczeniem w branży utrzymania ruchu. Realizujemy usługi w zakresie czyszczenia przemysłowego​, smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucyjnej sprzedaży olejów przemysłowych ​i środków smarnych.  Pracuj na jasnych warunkach, w oparciu o stabilne zatrudnienie i pakiet atrakcyjnych benefitów.
Inspektor ds. BHP
Miejsce pracy: Rybnik
Zakres obowiązków:
 • realizacja zadań z obszaru BHP i PPOŻ zgodnie z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi standardami,
 • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, instrukcjami, procedurami,
 • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie audytów z zakresu ISO 14001 i ISO 45001,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • cykliczne wizytowanie obiektów, wewnętrzne audyty warunków pracy, obserwacji zachowań oraz sporządzanie raportów z tych wizyt, safety coaching,
 • wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie średnie technik BHP,
 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość wymogów prawnych w zakresie BHP (mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 14001 i ISO 45001),
 • ukończone szkolenia z metodyki szkoleń BHP lub ukończony kurs pedagogiczny,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do pacy w delegacji.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w godzinach 7 - 15,
 • narzędzia do wykonania swoich obowiązków,
 • wsparcie doświadczonego pracownika na etapie szkolenia wstępnego,
 • premie i nagrody,
 • program poleceń pracowniczych,
 • finansowane przez nas ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie,
 • prywatna opiekę medyczną,                                         
 • dostęp do pracowniczego programu emerytalnego,
 • kartę MultiSport,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • bogaty pakiet socjalny: premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.