Inspektor ds. BHP

Ecol to nie tylko przedsiębiorstwo usługowe, tysiące zrealizowanych projektów, dostaw i badań dla   różnych branż, w najwyższej z możliwych jakości. Ecol to nie tylko 30 lata doświadczenia…

Ecol to przede wszystkim ludzie, to zespół różnorodności, doświadczeń, kompetencji i kreatywności. To wyzwania i wsparcie. To możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin w przyjaznej atmosferze. Ecol to najlepszy z możliwych start zawodowy, to możliwość ciągłego rozwoju i zbierania bezcennych doświadczeń oraz poszerzanie horyzontów. To czynne uczestnictwo w ciekawych i zróżnicowanych projektach we współpracy z największymi firmami wykonawczymi z Polski i Świata.

Inspektor ds. BHP
Miejsce pracy: Rybnik
Zakres obowiązków
 • Realizacja zadań z obszaru BHP i PPOŻ zgodnie z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi standardami.
 • Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, instrukcjami, procedurami.
 • Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.
 • Przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego.
 • Przeprowadzanie audytów z zakresu ISO 14001 i ISO 45001.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Cykliczne wizytowanie obiektów, wewnętrzne audyty warunków pracy, obserwacji zachowań oraz sporządzanie raportów z tych wizyt, safety coaching.
 • Wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP.
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży przemysłowej- warunek konieczny.
 • Praktyczna znajomość wymogów prawnych w zakresie BHP (mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 14001 i ISO 45001).
 • Ukończone szkolenia z metodyki szkoleń BHP lub ukończony kurs pedagogiczny.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Gotowość do pacy w delegacji.
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę.
 • Premie i nagrody.
 • Wsparcie doświadczonego pracownika na etapie szkolenia wstępnego.
 • Finansowane przez nas ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną realizowaną przez PZU obejmującą m.in. korzystanie z profilaktycznych badań krwi badań z zakresu EKG, RTG, USG, TK, NMR zabiegów ambulatoryjnych, szczepień przeciwko grypie sezonowej, wizyt bez skierowania do 30 lekarzy specjalistów.
 • Dostęp do pracowniczego programu emerytalnego.
 • Kartę MultiSport.
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia.
 • Bogaty pakiet socjalny: premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.