Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Mikołów
Ogłoszenie o naborze Nr 137511

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym


Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca


Praca związana z obsługą klienta zewnętrznego. Narzędzia i materiały pracy: komputer, niszczarka, ksero. Praca kancelaryjno-burowa


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na II piętrze budynku i jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek czteropiętrowy, brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Wydziału Kryminalnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji oraz właściwej realizacji zadań służbowych.
 • Przyjmuje oraz segreguje korespondencje resortową oraz od operatora pocztowego za pokwitowanie, a następnie wydaje adresatom oraz podmiotom zewnętrznym w celu zapewnienia właściwego przepływu korespondencji i przesyłek pocztowych w komendzie
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników wydziału i przekazuje je do składnicy akt w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania
 • Ewidencjonuje czas pracy, urlopy, absencje policjantów w ewidencji pomocniczej jak i systemie elektronicznym
 • Sporządza wykaz należności pieniężnych i przekazuje odpowiednie zestawienie do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia
 • Odbiera i nadaje przesyłki pocztowe mogące zawierać środki chemiczne lub materiały biologiczne do badań, w celu właściwej dystrybucji tych dokumentów
 • Kieruje interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy wydziału
 • Uczestniczy w procedurze przekazania komórek i jednostek organizacyjnych, w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego i faktycznego dokumentów jawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • komunikatywność
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej MSWiA
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"/ upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Inspektor

Warunki pracy Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze. Zakres zadań prowadzi obsługę...

Więcej informacji

Firma:Komenda Miejska Policji w Rybniku

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Data publikacji:Data dodania: 2024-05-22

Nadinspektor zakładów górniczych

Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych (wymagająca wysiłku fizycznego), częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią, gdzie występują: - trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, - szkodliwe...

Więcej informacji

Firma:Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Data publikacji:Data dodania: 2024-05-06