Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rybniku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 137991

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko parter budynku. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku i jego zastępców, w celu zapewnienia obiegu dokumentacji
 • prowadzi dziennik korespondencyjny dla Zespołu Prezydialnego, Zespołu Kontroli, Zespołu ds OIN, Jednoosobowego Stanowiska ds BHP, Rzecznika Prasowego, w celu właściwego obiegu dokumentacji
 • rejestracja poczty elektronicznej w celu właściwego obiegu dokumentacji i dostarczenia jej adresatowi
 • obsługuje skrzynkę EPUAP
 • prowadzi rejestr delegacji, rejestr upoważnień Straży Miejskiej do kontroli ruchu drogowego
 • prowadzi terminarz spotkań, narad kierownictwa KMP w Rybniku oraz zapewnia obsługę organizacyjno-recepcyjną interesantów i gości, w celu bieżącej pracy sekretariatu
 • składa zapotrzebowanie na samochody w elektronicznym systemie zamawiania środków transportu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym....

Więcej informacji

Firma:Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Data publikacji:Data dodania: 2024-06-07

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w placówce zamiejscowej w Bielsku – Białej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na III piętrze budynku. Budynek Urzędu wyposażony jest w podjazd oraz windy osobowe....

Więcej informacji

Firma:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Bielsko-Biała

Data publikacji:Data dodania: 2024-06-03