Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych

ZUH "MEGA-POL" to prężnie rozwijająca się firma o ugruntowanej pozycji na rynku, specjalizująca się w wyburzeniach obiektów wraz z przygotowaniem terenu pod nową inwestycję, robotach ziemnych, demontażach oraz handlu złomem.
Więcej informacji o firmie: www.mega-pol.com

Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych
Miejsce pracy: Gliwice
Twój zakres obowiązków
 • Kierowanie i koordynowanie prac na budowie w zakresie robót wyburzeniowych i ziemnych,
 • Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,
 • Planowanie oraz weryfikacja wykonanej realizacji,
 • Koordynowanie i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości przydzielonych do wykonania prac,
 • Ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami,
 • Weryfikacja dostaw materiałów - jakościowa, ilościowa oraz nadzór nad rozładunkiem i składowaniem,
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej,
 • Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z umową oraz wewnętrznymi procedurami,
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sporządzanie przedmiarów oraz obmiarów prac,
 • Rozliczanie ilościowe oraz wartościowe prac podwykonawców na podstawie umów podwykonawczych oraz przedkładanie do zatwierdzenia przygotowanych rozliczeń kierownictwu budowy,
 • Nadzór nad kompletacją dokumentacji powykonawczej, certyfikatów i deklaracji niezbędnych do odbiorów robót,
 • Dokonywanie odbiorów robót,
 • Nadzorowanie spełniania wymogów BHP i Oś na kontrakcie,
 • Organizacja / przeprowadzanie instruktarzy BHP / Oś pracownikom / podwykonawcom,
 • Udział w naradach koordynacyjnych,
 • Udział w naradach z podwykonawcami.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe budowlane - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • Znajomość rysunku technicznego, biegłe czytanie i analiza dokumentacji projektowej,
 • Doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót,
 • Znajomość programów CAD, Pakiet MS Office,
 • Umiejętność harmonogramowania,
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podwładnych,
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne i komunikacyjne,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów,
 • Prawo jazdy kat. B.
To oferujemy
 • Pracę w stabilnej, szybko rozwijającej się firmie z ugruntowaną pozycją na rynku,
 • Realizację zadań we współpracy z energicznym i doświadczonym zespołem,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, samozatrudnienie lub umowa o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,
 • Ubezpieczenie medyczne,
 • Samochód firmowy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Kierownik Robót Elektroenergetycznych

Opis stanowiska Organizacja, nadzór oraz koordynacja robót na powierzonym odcinku, w zakresie elektroenergetycznym; Realizacja robót zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa budowlanego oraz harmonogramem; Kierowanie pracą podległych sił własnych i...

Więcej informacji

Firma:Trakcja S.A.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-17

Kierownik robót sanitarnych / robót technologicznych

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem /...

Więcej informacji

Firma:AB INDUSTRY S.A.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-15

Kierownik Robót Torowych

Opis stanowiska Realizacja robót zgodnie z dokumentacją i przepisami prawa budowlanego. Pełnienie funkcji technicznych zgodnie z ustawą "Prawo Budowlane". Opracowywanie projektów zagospodarowania terenu budowy, opracowanie i aktualizacja BIOZ. Przyjęcie...

Więcej informacji

Firma:Trakcja S.A.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-15