Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Gostyń
Ogłoszenie o naborze Nr 139893

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
 • praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu
 • samodzielne kierowanie samochodem
 • narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
 • budynek urzędu znajduje sie na piętrze, na zewnątrz wyposażony jest w windę i poręcze przy schodach
 • toaleta znajdująca się w budynku dostosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - w budynku brak urządzeń do transportu osób po schodach tj. krzesła schodowe, platformy schosowe

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze i dodatki paszowe
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • pobierane prób do badań laboratoryjnych
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji z wykonywanych kontroli i badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
(weterynaryjne, rolnicze)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, dobra obsługa programów MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność prognozowania, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe