Lekarz / Lekarka Medycyny Pracy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Lekarz / Lekarka Medycyny Pracy
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Zakres czynności:
 • Współdziałanie z lekarzami udzielającymi pracującym świadczeń z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • Wykonywanie badań lekarskich, w tym badania kandydatów do szkół i uczniów oraz wydawanie orzeczeń na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks pracy, w szczególności na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022, poz 437), w szczególności zgodnie z zapisami art.6 i art.7 tej ustawy
 • Kwalifikowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
 • Uczestnictwo w posiedzeniach komisji BHP
 • Wytwarzanie i prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z art.. 11 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2022r, poz. 437)
 • Obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A
Wymagania:
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy
 • Dobra organizacja pracy
 • Terminowość wykonywania świadczeń
 • Wysoka kultura osobista
 • Przyjazne podejście do osób badanych
Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Lekarz Medycyny rodzinnej

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny...

Więcej informacji

Firma:Medicover Sp. z o.o.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Bielsko-Biała

Data publikacji:Data dodania: dzisiaj