Pracownik socjalny

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo od 14 lat działa na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, niosąc pomoc w dwojaki sposób. Działający w Hospicjum Domowym lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy oraz pracownicy socjalni opiekują się przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu nieuleczalnie chorymi dziećmi, obarczonymi ryzykiem przedwczesnej śmierci, w ich rodzinnych domach na terenie całego województwa śląskiego. Pod opiekę hospicjum trafiają dzieci w sytuacji, gdy lekarze w szpitalu wykorzystali już wszystkie możliwości, dalsze leczenie niesie coraz więcej cierpienia a dziecko i rodzice chcą wrócić do domu. Do domu, do własnego łóżeczka i zabawek. Z daleka od hałasu szpitalnego, w ramiona swoich najbliższych. Bo w domu dzieci mniej się boją…
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Tychy
Do Zadań Pracownika Socjalnego należy:
 • świadczenie pracy socjalnej na rzecz dzieci i rodzin będących pod opieką Fundacji
 • rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb dzieci i rodzin do celów pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów w środowisku domowym, diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 • współpraca z Zarządem przy aktualizowaniu Regulaminu Pomocy Społecznej funkcjonującego w Fundacji
 • udzielanie rodzinom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy świadczonych przez instytucje państwowe oraz zasad wsparcia udzielanego przez Fundację
 • udzielanie informacji, wskazówek oraz pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin będących pod opieką Fundacji
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • organizacja imprez dla dzieci (Mikołajki, spotkania świąteczne, Dzień Dziecka itp.)
Mile widziane:
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych
 • obowiązkowo czynne prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
 • pracę w miłym i przyjaznym zespole w Fundacji, w której dobro dziecka i całej rodziny jest na pierwszym miejscu
 • samochód służbowy do realizacji czynności pracowniczych
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość skorzystania ze szkoleń i konferencji wspierających rozwój kwalifikacji
Miejscem pracy jest Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo ul. Jaroszowicka 113 oraz domy naszych małych pacjentów do 100km od siedziby.