Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wodzisław Śląski
Ogłoszenie o naborze Nr 138255

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) 
 • Zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz głuchych, a także nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 • Więcej informacji:

     https://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wodzislawiu-slaskim/zalatwianie-spraw/dostepnosc


 


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje tytułów wykonawczych i zabezpieczeń wierzycieli obcych, rejestruje ewidencje tytułów wykonawczych oraz tytuły wykonawcze do systemu komputerowego, waliduje oraz rejestruje e-tytuły przesłane drogą elektroniczną w celu zagwarantowania ich prawidłowej obsługi w trakcie postępowania
 • Sporządza oraz ewidencjonuje okresowe zestawienia na potrzeby postępowania egzekucyjnego oraz przekazuje zakończone tytuły wykonawcze do archiwum w celu zapewnienia właściwego ich przechowywania i kompletności
 • Przygotowuje projekty pism i postanowień organu egzekucyjnego dotyczące wlaściwości miejscowej oraz wymogów formalnych nadsyłanych tytułów wykonawczych i zabezpieczeń w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.
 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu prawidłowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Prowadzi majatkową represję karną w celu wykonania orzeczeń, przyjmuje do składnicy egzekucyjnej depozyty dostarczane przez Sąd na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz zwiezione w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z nimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie,
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętnośc pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Referent ds. księgowości

1.Układanie dokumentów księgowych.2.Wprowadzanie dokumentów do rejestrów.3.Sprawdzanie rejestrów.4.Sporządzanie deklaracji podatkowych.5.Obsługa urządzeń biurowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia:...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: wczoraj

Referent administracyjno-biurowy

1.Rozmowa z klientami (bezpośredni kontakt z klientem).2.Odbieranie połączeń telefonicznych.3.Zajmowanie się dokumentacją, korespondencją.4.Wypełnianie dokumentacji z pozyskaniem klientów. 5.Raportowanie dokumentacji do poszczególnych instytucji.6.Obsługa...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: wczoraj

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - obsługa klientów zewnętrznych - budynek, w którym znajdują się pomieszczenia...

Więcej informacji

Firma:Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Rybnik

Data publikacji:Data dodania: wczoraj