Specjalista / Specjalistka ds. Marketingu

Specjalista / Specjalistka ds. Marketingu
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój
Zakres obowiązków
 • Prowadzenie komunikacji z kontrahentem.
 • Inicjowanie nowych kierunków rozwoju firmy.
 • Inicjowanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju firmy.
 • Monitorowanie działań konkurencji.
 • Monitorowanie i analizowanie sprzedaży.
 • Udział w tworzeniu strategii marketingowej firmy.
 • Badanie rynku usług związanych z działalnością firmy.
 • Udział w targach / wystawach / konferencjach promujących rozwój firmy.
 • Identyfikacja i pozyskiwanie nowych klientów.
 • Przygotowanie i realizacja działań promocyjnych.
 • Kształtowanie wizerunku CLP-B Sp. z o.o.
 • Prezentacje tablic promocyjno-reklamowych.
 • Opracowanie folderów reklamowych i innych materiałów promocyjnych.
 • Poszukiwanie najefektywniejszych metod dla danej działalności pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną.
 • Aktywna komunikacja w mediach społecznościowych oraz administrowanie firmową stroną internetową.
 • Efektywna współpraca z pozostałymi działami firmy.
 • Analiza i raportowanie w obszarze działań marketingowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe lub średnie z zakresu marketingu i zarządzania, chemii, ochrony środowiska lub pokrewnych.
 • Doświadczenie: minimum 1-6 miesięcy w obszarze marketingu.
 • Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office 
  (Word, Excel, Power Point) w stopniu dobrym. 
 • Komunikatywność. 
 • Umiejętność organizacji własnej pracy, samodzielność w działaniu.
 • Doświadczenie w tworzeniu treści marketingowych.
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań rynkowych, analizie danych i dostarczaniu wniosków. 
 • Czynne prawo jazdy kat. B 
Dodatkowe wymagania:
 • Znajomość zagadnień systemowych w zakresie wymagań normy PN- EN ISO 9001, mile widziana znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. 
Wymagane dokumenty
 • CV kandydata do pracy na danym stanowisku.
 • List Motywacyjny kandydata do pracy na danym stanowisku.
Firma oferuje:
 • Pracę w wymiarze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW.
 • Miesięczne i dodatkowe premie.
 • Pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.