Technik Utrzymania Ruchu

Ulus Metal Polska S.A. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym zlokalizowanym w Zabrzu-Mikulczycach na terenie KSSE. Fabrykę oddano do użytku w 2019 roku, mamy jednak w planie jej dalszy rozwój. Nasz Zespół liczy blisko 70 osób, stanowiących wykwalifikowaną kadrę. Jako wiodący producent i dostawca podzespołów dla sektora automotive, staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów. Dostarczamy ponad 1500 produktów do klientów krajowych oraz zagranicznych.
 
Centrala firmy zlokalizowana jest w Gebze w Turcji, gdzie znajdują się pozostałe dwa zakłady produkcyjne, z którymi na co dzień ściśle współpracujemy.
Technik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Zabrze
Główne zadania i obowiązki:
 • Utrzymanie w ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych, udział w instalacji i rozruchu nowych maszyn
 • Diagnozowanie stanu technicznego urządzeń, maszyn i instalacji, wprowadzanie modyfikacji i usprawnień (układy: automatyki przemysłowej, elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne)
 • Przeglądy, naprawy dotyczące infrastruktury budynku
 • Dokonywanie przeglądów okresowych, konserwacji i remontów kapitalnych maszyn i urządzeń hali produkcyjnej oraz budynku zgodnie z harmonogramem TPM
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonania prac serwisowych
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie min. zawodowe (mile widziane o profilu elektrycznym, elektronicznym, automatycznym, mechanicznym lub zbliżonym)
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym
 • Aktualne uprawnienia SEP do 1kV E
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych/ pneumatycznych/ hydraulicznych
 • Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
Mile widziane:
 • Praktyczna znajomość specyfiki napraw elektrycznych układów sterowania, zasilania i/ lub napraw układów sterowania hydrauliką siłową i pneumatyką
 • Znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do posiłków pracowniczych
 • Program rekomendacji pracowników
 • Parking dla pracowników
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przesyłając dokumenty zawierających dane osobowe, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ulus Metal Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piekarniczej 6,41-807 Zabrze. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane przez Ulus Metal Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piekarniczej 6 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Mateusz Brzeziński, adres e-mail: rodo@ulus.com.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) - ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Spółka Ulus Metal Polska prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz ochrony mienia. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (RODO, Art. 6 pkt 1, lit f)). Dostęp do nagrań mają osoby upoważnione, a same nagrania są przechowywane maksymalnie przez 90 dni. 

Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Ulus Metal Polska S.A. danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pani/Pana wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Ulus Metal Polska S.A. m.in. dostawców usług IT, podmiot świadczący usługi ochrony mienia oraz inne podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora w zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@ulusmetal.com.pl

Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych tylko w granicach systemów teleinformatycznych Spółek Grupy Ulus.

Wyrażone zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@ulusmetal.com.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Inżynier / Specjalista Utrzymania Ruchu - Mechatronik

Czym się będziesz zajmować: analizą awarii i problemów w celu ustalenia i usunięcia przyczyn (RCA) definiowaniem, planowaniem i realizacją działań prewencyjnych modyfikacją maszyn definiowaniem listy czynników krytycznych przygotowaniem wsadu do...

Więcej informacji

Firma:BMZ Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2024-02-22

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Jeżeli posiadasz: Wykształcenie minimum średnie techniczne o specjalności elektryk, elektronik, mechatronik, elektromechanik, elektrotechnik, automatyk, Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Doświadczenie z zakresu prac elektrycznych oraz eksploatacji...

Więcej informacji

Firma:Roca Polska

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2024-02-15